Aikidó Klub Sei Shin

Chcete vašemu životu dodat nový impulz? Nadchly vás principy Aikidó, nenásilného využití agresorovy síly? Zajímá vás, jaké je to, vydat se onou cestou hledání harmonie životní energie? Během celého roku uvítáme všechny zájemce, kteří hledají příležitost vyzkoušet zdravý pohyb, poznat nové lidi a užít si notnou dávku legrace. Přijďte se na nás podívat, nebo si rovnou zacvičit.

Těšíme se na vás v dojó v Rožnově.

Filozofie Aikidó Klubu Sei Shin

V našem oddílu máme za cíl rozvíjet dovednosti Aikido a podporovat všechny členy v jejich vývoji. Naše úsilí a finanční prostředky věnujeme rozvoji mezinárodní spolupráce a podpoře členů v účasti na tuzemských i mezinárodních seminářích a další realizaci. Minimalizujeme finanční zatížení naších členů, takže nikdo z vedení oddílu na této činnosti nevydělává a naopak, každý člen výkonného výboru platí v plné výši členské příspěvky.

Historie a charakteristika oddílu

Oddíl byl založen 1.9.1995 a organizačně začleněn v  Domě Dětí a mládeže v Českých Budějovicích. V současnosti čítá kolem padesáti více či méně pravidelně cvičících členů.
Oddíl nebyl od začátku pevně zařazen k žádné z tehdy působících Aikidó organizací, na každém členovi tedy bylo, do jaké organizace vstoupí a kde bude vykonávat zkoušky. V současné době naši členové náleží k České Federaci Aikidó a Bohemia Aikikai.
Oddíl pravidelně pořádá semináře obou organizací a často zve zahraniční učitele, aby zajistil členům dostatečné technické zázemí.
Informace o trénincích dospělích najdete zde.

Aikido klub Sei Shin pro holky a kluky

Dětský oddíl vznikl v roce 1999 za účelem rozšíření členské základny o tuto skupinu cvičenců a zároveň její bezpečné oddělení od dospělých aikidistů. Děti cvičící u nás nejsou pod žádnou organizací Aikidó, čímž jim odpadá potřeba platit další příspěvky. Organizovány jsou pouze Domem Dětí a Mládeže České Budějovice, který nám dává vhodné zázemí a umožňuje pořádat letní tábory.

Tréninky vedou perfektně školení trenéři. Účelem tréninků není pouze zvládání technik Aikidó, ale u dětí hlavně zvyšování tělesné kondice, zlepšování pohybové koordinace a pohybové vyžití. Informace k Aikidu pro holky a kluky naleznete zde.