Seminář

Co je "Aikidó seminář" ?

Aikidó seminář je trénink mimo regulérní dobu – většinou o víkendu vedený učitelem z jiného oddílu a to i zahraničního. Seminář je otevřený pro všechny účastníky i mimo oddíl a je placený nad rámec regulérního příspěvku. Cena se odvíjí od doby trvání (počtu tréninků) a nákladů na učitele.

Mohli byste si zacvičit například s :