Sei Shin dojó

Filosofie oddílu

…je prostá. Rozvíjet Aikido a podporovat členy v jejich vývoji. Přitom se nehodláme nechat omezovat všudepřítomnou byrokratizací a politizací čehokoliv, nejsme zavázáni žádné organizaci. Veškeré naše diplomatické úsilí a nemálo finančních prostředků věnujeme rozvoji mezinárodní spolupráce a podpoře členů v účasti na tuzemských i mezinárodních seminářích a další realizaci. Pokoušíme se minimalizovat finanční zatížení našich členů, takže nikdo z vedení oddílu na této činnosti nevydělává a naopak každý člen výkonného výboru platí v plné výši členské příspěvky.

Historie a charakteristika oddílu

Oddíl byl založen v roce 1996 pod Domem dětí a mládeže v Českých Budějovicích a v současnosti čítá kolem padesáti více či méně pravidelně cvičících členů.
Oddíl nebyl od začátku pevně zařazen k žádné z tehdy působících organizací, na každém členovi tedy bylo, do jaké organizace vstoupí a kde bude vykonávat zkoušky. V současné době naši členové cvičí v České federaci aikido a v Bohemia aikikai.
Oddíl pravidelně pořádá semináře obou orgaizací a často zve zahraniční učitele, aby zajistil členům dostatečné technické zázemí.

Na valné hromadě 21. 5. 2008 bylo po třinácti letech zvoleno nové vedení v čele s Václavem Meškanem, novým mísopředsedou se stal Ján Pertlíček. Tato změna proběhla z vůle vedení bývalého (Kubelka, Mičan), které se nyní s velikou chutí do cvičení odebírá na politický odpočinek.

Více informací o tréninku dospělých najdete zde.

Dětský oddíl aikido klubu Sei Shin

Dětský oddíl vznikl v roce 1999 za účelem rozšíření členské základny o tuto skupinu cvičenců a zároveň její bezpečné oddělení od dospělých aikidistů. Děti cvičící u nás nejsou pod žádnou aikido organizací, čímž jim odpadá potřeba platit další příspěvky. Organizovány jsou pouze pod Domem dětí a mládeže, který nám dává vhodné zázemí a umožňuje pořádat letní tábory.

Tréninky vedou zpravidla školení trenéři. Účelem tréninků není pouze učení se technik aikido, ale zároveň zvyšování tělesné kondice a zlepšování pohybové koordinace.

Aktuální informace o tréninku dětí, přihlášku a ceník najdete zde.

Členové Aikido Sei Shin

Seznam členů, kteří se podílejí na vedení tréninků, najdete ZDE.