Co je aikido?

Aikido je nesportovní japonské bojové umění, řádící se do vývojové linie starých škol ju-jutsu a aiki-jutsu. Technicky lze považovat aikido za vyšší vývojový stupeň starých bojových umění, vyznačující se plynulými spirálovitými pohyby, jež umožňují co nejefektivněji využít energii útočníkovy akce. Součástí Aikido je v různé míře i trénink s některými tradičními zbraněmi – dřevěným mečem (bokken), krátkou tyčí (jo) a nožem (tanto). Někteří učitelé používají ještě krátký dřevěný meč (shoto bokken) a na starých filmech se zakladatelem Aikido Moriheiem Ueshibou se můžeme setkat i s vějířem a bajonetem.

Výraz ai-ki-do není jednoduché správně přeložit, neboť vychází z pojmů tradičních východních filozofií a starých bojových umění. Nejpřesnější překlad by zněl cesta aiki, kde aiki, skládající se ze slov ai – harmonie a ki – duch, vitální energie, vyjadřuje princip „spojení se s útočníkem.“ Běžně se pak slovo aikido překládá jako cesta harmonie, jde ovšem o nepřesný překlad.

Vztah Aikido k jiným bojovým uměním

Svým historickým vývojem patří Aikido mezi neozbrojená japonská bojová umění, jako je Ju Jutsu (a jeho mnohem mladší sportovní obdoba Judo) a Aiki Jutsu.

Svým technickým zaměřením pak lze Aikido zařadit mezi měkké či vnitřní styly bojových umění, kam se řadí například čínské Tai Ji Chuan a Pakua.

Filosofickými principy se Aikido řadí mezi budo, kam patří například Karate-do, Kendo, Iaido, Kyudo a mnoho dalších. Budo je označením mladých bojových uměních, jejichž cílem je na prvním místě komplexní rozvoj osobnosti a teprve poté bojové techniky. Předchůdcem budo je bujutsu (Ju jutsu, Aiki jutsu, kenjutsu, iai jutsu). Japonské slovo do představuje cestu, životní styl, určitý vývojový proces, zatímco jutsu představuje bojovou techniku. Morihei Ueshiba, zakladatel Aikido, platil ve své době za jednu z nejuznávanějších osobností budo a jeho umění za jedno z nejryzejších budo.

Konkrétní bojová umění nejsou konečným stavem. Je-li trénink budo poctivý, měla by po určité době přijít vyšší fáze, kterou Ueshiba nazval Takemusu – zrození bojového umění – kdy už cvičící využívá své tělo zcela přirozeně. Je zajímavé sledovat veliké mistry různých bojových umění v této fázi „skutečného bojového umění“ kdy již nadále ztrácí smysl dělit bojová umění na Aikido, Karate, Tai Ji neboť všechna vypadají naprosto stejně. Příčina pochopitelně spočívá v biomechanických principech a fyzikálních zákonech, které jsou společné všem lidem a všem živým bytostem vůbec. Jednotlivý bojová umění představují pouze různé cesty na společný vrchol pyramidy budo.

Toto přesvědčení je důvodem pro blízkou spolupráci našeho Dojo s Českou komisí bojových umění, která se pod vedením senseie Václava Lišky věnuje cvičení Karatedo a Tai Ji (Taikyoku Karatedo).

Příspěvek byl publikován v rubrice Novinky a jeho autorem je Václav Meškan. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.